Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ

 
        Akademik kadrosu ile güncel bilgiler ışığında eğitim öğretim yapan, dinamik yapısı ile kendini sürekli yenileyen, Özellikle Avrupa’daki Diş Hekimliği Fakülteleri ile Erasmus kapsamında işbirliğini geliştiren ve ortak projeler yürüten, İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemiz ağız ve diş sağlığı  sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapan, Teknoloji geliştiren Avrupa Birliği kriterlerini sağlayarak akredite edilmiş ve ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırma faliyetlerini yürütebilecek altyapıda insan gücüne sahip saygın bir kurum olmaktır.
 
    MİSYONUMUZ
 
        Ülke ihtiyaçlarını, bilim ve teknolojideki yeni gelişmeleri dikkate alarak toplum, ağız ve diş sağlığına yönelik etkin koruma ve tedavi   yöntemleri geliştirerek toplum sağlığına yönelik ve temel tıp bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmak, AB standartlarında uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütecek, nitelikli kendine güvenen lisans ve lisansüstü düzeyde  hekimler yetiştirmek ve toplumu bilinçlendirmektir.
 
    TEMEL DEĞERLERİMİZ
 
        Üniversitemiz stratejik planında yer alan temel değerlere ek olarak; Mesleki etik ve ahlaki değerlere saygı, İnsan sevgisi, Özgüven ve inisiyatif kullanabilmedir.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s